Контакти

Банкова сметка:

IBAN: BG73CECB979010F9120900

BIC: CECBBGSF

CCB /Централна кооперативна банка/

GSM: 0889811848-Билгин Асанов, 0885948789 - Кадрие Асанова

E-mail: bilgina@abv.bg

Офис: с. Борино

Цени за наемане на Рибарска къща "Перика":

мин 2-ма човека - 120 лв. на ден

До 4-ма човека - 140 лв. на ден

До 6 човека - 160 лв. на ден

До 8 човека - 180 лв. на ден